Corona-kompensation til udvalgte, gentilmeldte elever

Da Musikskolen lukkede ned i foråret, blev vi delt i to lejre: dem, der kunne fjernundervises eller på anden måde fastholdes i en fast kontakt om deres undervisning og øvning – og dem, vi ikke kunne servicere på tilfredsstillende vis.

Op mod sommerferien arbejdede ledelsen i Ungdoms- og Musikskolen, i samarbejde med forvaltningen, på en løsning, der tilgodeså dem, der helt måtte undvære Musikskolen, og som samtidig understøttede vores fastholdelse af elever i en svær tid. Onsdag blev modellen endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, og det betyder at udvalgte elever ikke vil blive opkrævet første rate i sæsonen 20/21. Det gælder elever, der har valgt at gentilmelde sig Musikskolen, og som sidste sæson var med på: Musik og Bevægelse, Musikalsk Værksted, Forældre-Barn Rytmik og Brøndbykoret. Desuden kompenseres de elever, der har været tilmeldt et sammenspilshold uden sideløbende soloundervisning, og som har gentilmeldt sig.

Instrumentalelever og instrumentværkstedselever er altså ikke omfattet af ordningen, da de alle er blevet tilbudt et alternativ til den almindelige, fysiske undervisning.

Vi er meget glade for at kunne kvittere for den store opbakning, og vi sender en tak til vores direktion og politikere for at gøre det muligt.

21/08/2020