Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen

Støtteforeningen 'Brøndby Musikalske Venner' indkalder til generalforsamling på Musikskolen torsdag d. 25/11 kl. 19.

Dagsorden kan rekvireres på mail eller læses i fuld længde her:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  1. Godkendelse af det reviderede regnskab 
    Indkomne forslag:  skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før      generalforsamlingen dvs. torsdag d. 18. november 2021 

A:      Bestyrelsen foreslår at anvende de nødvendige midler til supplering af tidligere indkøbt beklædning til musikskolens orkestre og ensembler.

B:      Bestyrelsen foreslår herefter at opløse foreningen, og at aktiverne overføres til Brøndby Musikskole i henhold til § 11 i vedtægterne for Brøndby Musikalske Venner

C:       Andre Indkomne forslag

  1. Fastsættelse af kontingent

Punktet udgår såfremt det besluttes at opløse foreningen

  1. Status i bestyrelsen

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af:

                    Irene Spranger, repræsentant for musikskolens administration. 

                    Bestyrelsesmedlemmer: Ida Krabbe Larsen, Yvonn Mathiesen,  

Shela Lykkebo og Anne Schultz Vognsen

 

  1. Eventuelt

 

Ved afstemning kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Brøndby Musikalske Venner            

 

 

11/11/2021