Musikskolen lukker også ned

Al musikskoleaktivitet aflyses fra og med i dag og de følgende to uger. Når de er gået, så er vi måske klogere, men indtil da kan vi ikke sige noget om, hvornår sæsonen genoptages. Alle undervisere er hjemme, men står i første omgang til rådighed i dag og i morgen (12.-13. marts) for kontakt angående øvning og lignende. Med al musikskoleaktivitet menes både undervisning, arrangementer, workshops og adgang til Musikskolen. Vi informerer naturligvis nærmere, når der er anledning til det, og gør i øvrigt opmærksom på, at Brøndby Ungdoms – og Musikskoles beslutninger sker på baggrund af Brøndby Kommunes fælles retningslinjer.

12/03/2020