Musikskolen og de seneste ændrede covid19-retningslinjer

Opdateret 30/10: Desværre er der en ændring angående mundbindskravet, da lovgivningen på området først er blevet lavet i dagene efter de retningslinjer, vi oprindeligt skulle støtte os til. Det er lokalt i Brøndby blevet tolket således, at elever, der er fyldt 12, nu skal bære mundbind på selve Musikskolens fællesarealer. Der er skiltning på Musikskolen, så man ikke bør være i tvivl. Man kan i princippet gå ind i caféen uden mundbind, men skal tage det på, når man er kommet igennem glasgangen, og så tage det af igen, når man er i sit undervisningslokale.

I fredags var der lidt nyt fra regeringen i lyset af det øgede smittetryk i Danmark. Heldigvis er de nye retningslinjer skabt ud fra et ønske om at fastholde børn og unges muligheder for et fritidsliv. Vi er derfor stadig i fulde omdrejninger og gennemfører fortsat al undervisning på samme forsvarlige måde, som vi har gjort det siden genåbningen i maj.

Men det lille forsamlingsforbud er sænket til 10 personer, hvis der er deltagere, der er fyldt 21 år. Det giver enkelte udfordringer i orkestre og på vores Musical. Emnet er på foranledning af Danske Musik- og Kulturskoler pt. i behandling i Kulturministeriet, men nu og her må elever, der er fyldt 21 år altså kun indgå i grupper på op til 10 personer, og undervisningen skal tilrettelægges herefter.

Til gengæld er Brøndby Ungdoms- og Musikskole ikke en offentligt tilgængeligt kulturinstitution og der er efter aftale i Brøndby Kommune ikke krav om at bære mundbind, når man kommer til undervisning hos os – hverken før eller efter man træder ind i sit undervisningslokale. Det er bl.a. også derfor, at forældre, borgere i al almindelighed eller besøgende til andre steder på Nørregård ikke har adgang indendørs hos os.

28/10/2020