Nyhedsmail april 2019

Musikskolen flytter og bliver opdateret

Vi er nu så langt i processen med flytningen af Musikskole at det er muligt at se hvordan det kommer til at blive fra august måned.

I den nye Musikskole kan vi se frem til en lang række forbedringer i forhold til nu:

  • en ny større sal med bedre plads til de mange aktiviteter vi har der.
  • vi kan afholde koncerter i salen med vores orkestre med god plads til publikum.
  • 7 større undervisningslokaler alle med smartboards til undervisningsbrug og lydmæssigt indrettet til de fag der undervises i.
  • bedre lydisolering mellem lokalerne så der kan undervises i lokaler op ad hinanden uden at lyden forstyrre i nabolokalet.
  • bedre depotfaciliteter så vi kan undgå at bruge undervisningslokalerne til opbevaring.

Alt i alt bliver den nye Musikskole en markant opgradering som elever, lærere og brugere kan se frem til.
 

En flytning medfører altid nogle ændringer, men den undervisning vi for øjeblikket tilbyder decentralt på Brøndby Strand skole, Brøndbyøster skole og Brøndbyvester skole (indskolingen) bliver i det store hele ikke berørt af Musikskolens flytning.
De største ændringer bliver for forældre/barn rytmik holdene. Forældre/barn rytmik undervisningen vil fremover være på 2 nye lokaliteter dels den nye Musikskole Horsedammen 42 og dels i kultur huset Brønden.
De mange instrumentalelever, orkestre og sammenspilshold som i øjeblikket får undervisning på Musikskolen på Tornehøj kan se frem til at få undervisning i den nye Musikskole.
Vi beholder undervisning på Tornehøj for nogle af vore mindste begynderelever i fløjte, klarinet, trompet og basun. Skoleorkestret på Brøndbyvester skole vil fortsat spille på skolen.

På Musikskolens hjemmeside kan I læse mere om, hvor undervisningen i de enkelte instrumenter og sammenspil placeres, Musikskolens lærere vil også snakke med eleverne om de ændringer der bliver i forhold til nu.

Tilmelding til sæson 2019/2020

tirsdag den 9. april vil vi åbne for tilmelding og gentilmelding til den kommende sæson 2019-2020. Alle nuværende elever vil få en mail fra kontoret med besked om at der er åbnet op for gentilmelding. Husk at alle nuværende elever skal gentilmelde sig inden mandag den 20. maj hvis de skal være sikre på deres plads.

Det er måske en god ide at få en snak med sin instrumental- eller sammenspillærer om de muligheder der er efter sommerferien, det kan være ønsket om mere undervisning eller måske at finde et andet sammenspilshold. Musikskolens lærere vil altid være klar med gode råd.

Fristen for gentilmelding er mandag den 20. maj
Fristen for ny tilmelding er mandag den 27. maj

Skemafridag eller undervisning tirsdag den 23. april

Musikskolens sæson er på 36 uger for alle instrumentalelever og grundskoleelever. For at sikre at alle elever får de 36 ugers undervisning er vi hvert år nødt til at planlægge med enkelte skemafridag dvs. vi følger ikke skolerne fuldstændigt. Tirsdag den 23. april er en af de dage hvor vi som udgangspunkt har planlagt der er skemafri. Der er imidlertid mange af Musikskolens lærer der bruger en skemafri dag til at efterlæse aflyst undervisning. Alle elever der har undervisning om tirsdagen vil derfor få besked direkte fra deres lærer om der er undervisning – erstatning af aflyste timer eller om eleven ikke skal til undervisning.  

Afslutning for grundskoleholdene lørdag den 4. maj kl. 10.00-14.00

Grundskoleholdene Musik og bevægelse og Musikalsk værksted samler vi til grundskoledag på Brøndbyøster skole i sal 3. Eleverne mødes kl. 10.00 og kl. 13.00 er der koncert for forældre, søskende og bedsteforældre. Husk der er fortsat undervisning for alle hold frem til midten af juni.

Efter koncerten er der mulighed for at prøve et instrument når vi holder.

Instrumentprøve fra kl. 13.30-14.30

En række af musikskolens instrumentallærere kommer og præsenterer deres instrument, derefter kan alle interesserede få mulighed for selv at prøve at spille! Det vil bl.a. være muligt at prøve: klarinet, trompet, basun, tværfløjte, harmonika/accordeon og violin. Der vil være tid til at få en snak med musikskolens lærere eller med en fra kontoret hvis der er spørgsmål vedr. musikskolens undervisning.

Kæmperytmik for alle forældre/barn rytmik hold - Lørdag den 11. maj Kl. 10.30 - 12.00

Kom med forældre, søskende og bedsteforældre og oplev Musikskolens kæmperytmik.
Det bliver en dag med stor aktivitet for de mindste af Brøndby Musikskoles elever.

Arrangementet afholdes i Kulturhuset Kilden – Nygårds Plads.
Alle rytmikelever og deres forældre får en invitation lige efter påske, men sæt allerede ny kryds i kalenderen

Tivoli

Igen i år afholdes der Musikskoledage i Tivoli det sker i weekenden lørdag den 25. – søndag den 26. maj. Når programmet er klar vil vi på hjemmesiden og Facebook orientere om hvor og hvornår I kan høre og se elever fra Brøndby Musikskole.

08/04/2019