Nyhedsmail december 2017

Nyhedsmail december 

Nyvalgt bestyrelse
I forbindelse med kommunalvalget har der også været nyvalg til Musikskolens bestyrelse. Den nye bestyrelse fra 1. januar 2018 kommer til at bestå af:
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen – ikke kendt endnu
2 forældrerepræsentanter: Sisse Filsskov og Shabnam Bakhshi (ny)
2 elevrepræsentanter: Jennifer Thomsen og Kelly Ta (begge nyvalgt)
Udpeget af støtteforeningen: Anne Schultz Vognsen
Musikskolelærerrepræsentant og repræsentant for musiklærerne i folkeskolerne er uændret:
Hanne Lyders og Christian Christensen

Musikskolen omkring jul
Sidste undervisningsdag på Brøndby Musikskole er tirsdag den 19. december.
Der er nogle lærere der bruger onsdag den 20. og torsdag den 21. december til at erstatte timer. Lærerne giver selv de elever der skal have erstatningstimer besked.

Første undervisningsdag efter nytår er onsdag den 3. januar 2018
Musikskolens kontor har åbent onsdag den 20. og torsdag den 21. december. Kontoret åbner igen onsdag d. 3. januar 2017.

Nordisk samarbejde
Brøndby Musikskole er blevet udvalgt til at deltage i et Nordisk projekt omkring inkludering af flygtninge/indvandrere gennem kulturaktiviteter. Projektet er støtter af Nordisk Råd og her i december deltager 3 fra Brøndby kommune Søren Hamberg fagchef, Laura Bielefelt kulturkonsulent og Preben Renstrøm – musikskoleleder i et fælles nordisk seminar med deltagere fra Sverige, Norge og Danmark med henblik på at udvikle tiltag som kan styrke arbejdet med ”Kultur-/Musikskolen som inkluderende arena”.
Der er udvalgt 3 kultur-/musikskoler fra hvert af de 3 nordiske lande i Danmark er det udover Brøndby Musikskole Århus Musikskole og Tønder Musikskole.

Babyrytmik
Nye hold til babyrytmik starter efter jul torsdag d. 11. januar. Der er stadigvæk plads på holdet så gå ind på Musikskolens hjemmeside og tilmed den ”lille ny”. Husk det er barnet der skal tilmeldes, mor eller far der er med er værge.

Torsdag kl. 10.45-11.30
på Brøndby Musikskole
Tornehøj 1

Nytårskoncert
Årets Nytårskoncert finder sted torsdag d. 18. januar kl. 19.00 på Kilden. Billetsalget til denne koncert er allerede gået i gang, I kan finde billetter til Nytårskoncerten her. Den traditionsrige koncert er altid meget velbesøgt og ofte bliver der udsolgt allerede 1 til 2 uger før koncerten. Der er musik allerede fra kl. 18.40, hvor der er foyermusik som man kan lytte til mens man venter på at komme ind i salen. Ved koncerten udnævnes årets Musikskoleelev og der uddeles 5, 10 og 15 årsnåle. Alle de festklædte deltagere er med til at gøre dette til en Brøndbybegivenhed der tales om!

I år er al almindelig undervisning aflyst torsdag d. 18. januar så alle kan koncentrere sig om den store koncert.

Weekendtur med Skoleorkestrene
Årets skoleorkestertur er i weekenden lørdag den 3. til søndag den 4. marts. Weekendturen går igen i år til Kalundborg vandrerhjem. Vi håber at alle nuværende og kommende skoleorkesterelever deltager, de årlige orkesterture betyder rigtig meget både musikalsk og for sammenholdet i orkestret. Vi sender invitation til skoleorkesterturen ud i de første uger efter jul og opfordrer alle der får mailen til at besvare den hurtigst muligt. I kan altid ringe til orkesterlederen eller instrumentallæreren hvis I har spørgsmål til denne tur.

Spiller jeres børn i et af skoleorkestrene så husk at sætte kryds i kalenderen 3. – 4. marts.

Betaling
Der er flere der spørger til vores betaling. Vi har valgt at opkræve betaling for undervisning på Musikskolen 4 gange om året i september, november, februar og marts. Vi har valgt med vilje ikke at opkræve i december og januar på grund af julen. Der kan dog godt komme opkrævninger i januar måned, hvis eleven er startet i november eller december måned.

Husk I vil kunne se opkrævningerne ca. 10 dage før de forfalder. Betaling opkræves elektronisk af Brøndby kommune enten til e-boks eller som e-kort til netbank og de kan tilmeldes betalingsservice.

Accordeon tilbud
Musikskolens accordeonlærer Jørgen Franyo har været på besøg i flere klasser på Brøndbyøster skole for at fortælle om sit instrument. Vi har oprettet et instrument værksted for de elever der har fået lyst til at spille accordeon og håber at de med tiden kan være med til at styrke vores folkemusikorkester.

12/12/2017