Nyhedsmail oktober 2017

Indhold:

1.       Valg til Musikskolens bestyrelse

2.       Brøndby Kulturnat

3.       Strygerstævne

4.       Alternativ weekend

5.       Har vi de rigtige mobilnumre

6.       Babyrytmik

7.       Musik og bevægelse for 0. klasse på Brøndby Strand skole

 

Valg til Musikskolens bestyrelse
I november måned skal der igen afholdes valg af elev- og forældrerepræsentanter til Brøndby Musikskoles bestyrelse.

Musikskolens bestyrelse består af 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen 2 forældre- og 2 elevrepræsentanter, en lærerepræsentant og en repræsentant for musiklærerne i folkeskolen samt en repræsentant fra Musikskolens støtteforening ”Musikalske Venner”

Musikskolens bestyrelse afholder 4 bestyrelsesmøder om året. Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet så kontakt Musikskolens kontor. Vi vil også meget gerne vide hvis du kunne tænke jer at stille op.

Valg af elevrepræsentanter afholdes torsdag den 19. november kl. 16.45 i forbindelse med prøven i blæserorkestret.
 Valg af forældrerepræsentanter afholdes mandag den 13. november kl. 19.00 i kulturhuset Kilden lige inde begyndercafekoncerten.

Brøndby Kulturnat
På fredag den 6. oktober afholdes Brøndby Kulturnat for 3. gang. År efter år bliver kulturnatten større og større og der er et overflødighedshorn af arrangementer at vælge imellem. Som tidligere bliver der indsat en bus der kører rundt mellem de forskellige steder i kommunen. Brøndby Musikskole er aktiv med koncerter i Kilden og i Brønden og som sidste år har vi en stand på Horsedammen, hvor man kan høre mere om Musikskolens mange tilbud. Kulturnatten starter kl. 17.00 og det vil flere steder være muligt at få noget at spise. Planlæg Brøndby kulturnat hjemmefra - det er ikke muligt at være alle steder og se alt hvad der er. Læs det store program online her og find lige netop det I synes er interessant.

Alternativ weekend
I weekenden den 4. – 5. november afholder Brøndby Musikskole ”Alternativ Weekend” på Brøndbyvester skole Krogager. Der er sendt invitation ud til alle instrumentalelever og vi ser frem til en weekend med masser af sjov og musikglæde. Vi afslutter søndag kl. 15.00 med en koncert hvor vi viser resultatet af weekendens arbejde. Er du instrumentalelev på Musikskolen og har du endnu ikke modtaget invitationen så snak med din lærer, som kan også fortælle dig mere om weekenden.

Husk senest mandag den 9. oktober at tilmelde dig dette spændende arrangement ved at sende en mail til kontoret.

Har vi de rigtige mobilnumre
Når Musikskolens lærere bliver syge aflyser vi undervisningen. I den forbindelse sender vi besked til jer pr. SMS om aflysningen. Vi sender besked til både elev og værge. Det er desværre sket at enkelte elever dukker forgæves op til undervisning. Det skyldes næste altid at vi kun har forældrenes mobilnummer. For de mindre elever som ikke har mobil vil I ved tilmeldingen oplyse forældrenes mobilnummer både på elevoplysningerne og på værge oplysningerne. Når eleverne bliver større og får deres egen mobil så husk at få ændret i elevens stamoplysninger så vi kan sende besked til både elev og forældre. Hvis I skal have hjælp til dette så er I altid velkomne til at kontakte Musikskolens kontor.

Hvis begge forældre ønsker at få nyheder, sms’er og mails fra Musikskolen kan I oprette en værge nr. 2. Der kan ikke sættes 2 forskellige mailadresser ind i mailfeltet da det vil komme ud som fejl.

Strygerstævne
Lørdag den 28. oktober samles over 60 strygerelever fra Brøndby, Glostrup, Rødovre og Høje Taastrup til en fælles strygerdag. Det har været en tradition i mange år at samle mange strygerelever til en fælles dag, her får de mulighed for at møde mange andre der spiller og når de samles i et stort orkester løftes klangen og musikoplevelsen. Kl. 13.30 bliver der spillet en lille koncert i teatersalen på Brøndbyvester skole Krogagervej 34, der er gratis adgang til koncerten

Babyrytmik
Nye hold til babyrytmik starter efter skolernes efterårsferie torsdag den 26. oktober.  Der er stadigvæk plads på holdet så gå ind på Musikskolens hjemmeside og tilmed den ”lille ny”.

Torsdag kl. 10.45-11.30
på Brøndby Musikskole
Tornehøj 1

Musik og bevægelse for 0. klasse på Brøndby Strand skole
Musikskolen tilbyder gratis undervisning på musik og bevægelse i 4 uger efter efterårsferien på Brøndby Strand skole. Vores lærer Hendrik, som underviser 0. og 1.klasserne på Brøndby Strand skole står klar, vi skal sammen synge og spille os ind i Musikkens verden.

Efter de 4 uger kan eleverne fortsætte på holdet (Musik og bevægelse), som almindelig Musikskoleelev, I kan læse mere om holdet på vores hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om dette så kontakt Musikskolens kontor.

12/10/2017