Nyhedsmail december 2018

Musikskolen omkring jul
Nyt om Musikskolens lærere
Babyrytmik
Nytårskoncert
Årsnåle
Ledige pladser
Flytning af rytmikarrangement i maj måned
Weekendtur med Skoleorkestrene og guitarsammenspil
 
Musikskolen omkring jul

Sidste undervisningsdag på Brøndby Musikskole er torsdag den 20. december.
Første undervisningsdag efter nytår er fredag den 4. januar 2019

NB Der er ikke undervisning torsdag den 3. januar Musikskolens lærere er til konference på Det Kongelige danske Musikkonservatorium.
Kontoret åbner igen mandag d. 7. januar 2019.

Nyt om Musikskolens lærere
Ole Villumsen har I mange år været lærer på Brøndbyøster skole og i Brøndby Musikskole. Den 31. december stopper Ole som lærer på Brøndbyøster skole, men han fortsætter som bas-lærer på Musikskolen. Ud over bas har Ole de sidste par år haft sammenspilshold og grundskolehold på Musikskolen - hold som har fået undervisning på Brøndbyøster skole, disse hold stopper Ole med den 31. december.

Musikskolen har ansat Mikkel Find-Jensen som ny lærer på Musikskolen han skal varetage Musikskolens grundskoleundervisning på Brøndbyøster skole. Lige nu har Mikkel et musik og bevægelseshold for 0. klasse og fra nytår overtager han Oles Musikalsk værksted hold for 1. klasse. Mikkel er et kendt ansigt på Brøndby musikskole han er gammel musikskoleelev og kender derfor Brøndby Musikskole indefra så vi glæder os til det kommende samarbejde.

Babyrytmik
Nye hold til babyrytmik starter efter jul torsdag d. 10. januar. Der er stadigvæk plads på holdet så gå ind på Musikskolens hjemmeside og tilmed den ”lille ny”. Husk det er barnet der skal tilmeldes mor eller far der er med er værge.

Torsdag kl. 10.45-11.30
på Brøndby Musikskole
Tornehøj 1
2605 Brøndby

Nytårskoncert
Årets Nytårskoncert finder sted torsdag d. 17. januar kl. 19.00 på Kilden.
Billetsalget til denne koncert er allerede gået i gang, I kan finde billetter til Nytårskoncerten her. Den traditionsrige koncert er altid meget velbesøgt og ofte bliver der udsolgt allerede 1 til 2 uger før koncerten. Der er musik allerede fra kl. 18.40, hvor der er foyermusik som man kan lytte til mens man venter på at komme ind i salen. Ved koncerten udnævnes årets Musikskoleelev og der uddeles 5, 10 og 15 årsnåle. Alle de festklædte deltagere er med til at gøre dette til en Brøndbybegivenhed der tales om!

Undervisningen på Musikskolen er aflyst torsdag d. 17. januar så alle kan koncentrere sig om den store koncert, dog er der forældre/barn rytmik torsdag formiddag.

Årsnåle
Musikskolens støtteforening ”Musikalske Venner” var for nogle år siden initiativtager til at der blev fremstillet ”årsnåle” til elever der har været på Musikskolen i 5, 10 eller 15 år. Årsnålen er en pin med Musikskolens logo i bronze, sølv eller guld. Vi uddeler disse nåle i forbindelse med Musikskolens Nytårskoncert. I ugen op til Nytårskoncerten skriver vi til alle de nye modtagere af 5, 10 og 15 års nålen. På elevstamdata i vores administrationssystem (Speed Admin) kan I se om I har fået nålen, her kan I også finde jeres historik i Brøndby Musikskole.

Ledige pladser
På Brøndby Musikskoles hjemmeside kan i finde en liste over ledige pladser. Hvis der er en som brænder for at spille musik er der flere muligheder for at komme i gang med det samme. I øjeblikket har vi plads til elever på trompe, basun, el-bas, tværfløjte og trommer, vi di spille på et af disse instrumenter så kan du starte efter nytår. Klaver, guitar og rytmisk sang er populære fag, hvis du ønsker at spille et af disse instrumenter må du forvente at komme på venteliste. Husk det kan altid betale sig at blive skrevet på ventelisten. Listen med ledige pladser opdateres jævnligt Er du i tvivl så kontakt Musikskolens kontor.

Flytning af rytmikarrangement i maj måned
Vi har været nødt til at flytte den store ”Kæmperytmik dag”. Der skal afholdes EU valg søndag en 26. maj og vi kan derfor ikke være i Brønden lørdag den 25. maj da der skal stilles op til valghandlingen.

Vi har valgt at flytte denne sæsons rytmikafslutning til Kulturhuset Kilden lørdag den 11. maj kl. 10.30-12.00. Sæt kryds i kalenderen hvis du deltager i Hannes rytmikundervisning på Musikskolen eller på Kilden.

Weekendtur med Skoleorkestrene og guitarsammenspil
Årets skoleorkestertur er i weekenden lørdag den 23. til søndag den 24. marts. Weekendturen går igen i år til Kalundborg vandrerhjem. Vi håber at alle nuværende og kommende skoleorkesterelever deltager, de årlige orkesterture betyder rigtig meget både musikalsk og for sammenholdet i orkestret. Vi sender invitation til skoleorkesterturen ud i de første uger efter jul og opfordrer alle der får mailen til at besvare den hurtigst muligt. I kan altid ringe til orkesterlederen eller instrumentallæreren hvis I har spørgsmål til denne tur.

I år vil et guitarsammenspilshold være med på turen, de pågældende får besked direkte fra deres lærer.
Folkemusikorkestret er ikke med denne gang de mødes til en fælles orkesterdag på Musikskolen I får besked om denne senere.

Spiller jeres børn i et af skoleorkestrene så husk at sætte kryds i kalenderen 23. – 24. marts

18/12/2018