Undervisningsmiljøvurdering afsluttet

Inden påske bad vi alle elever på Brøndby Musikskole om at hjælpe os med at udarbejde en såkaldt Undervisningsmiljøvurdering (UVM). Vi fik over 50% besvarelser på de spørgeskemaer som vi sendte ud, det er vi rigtig glade for.

Vi har en lille arbejdsgruppe bestående af de 2 elevrepræsentanter fra bestyrelsen, en lærerrepræsentant og Musikskolens sekretær. Arbejdsgruppen vil i første omgang analyserer besvarelserne, derefter vil vi forelægge resultatet for lærere og bestyrelse før vi præsentere det endelige resultatet af undersøgelsen her på hjemmesiden i starten af juni måned. 

Fra Musikskolen skal der lyde en stor tak til alle dem der har bidraget med besvarelser.

 

25/04/2017