Undervisningsmiljøvurdering UMV

Op til påske bad vi alle elever deltage i en spørgeskemaundersøgelse - en såkaldt Undervisningsmiljøvurdering.

Vi fik en besvarelsesprocent på ca. 50% hvilket vi er meget glade for, en stor tak til alle der brugt tid på at besvare spørgeskemaet. I nedenstående links kan I finde resultatet af vores UMV. Resultatet er delt i 2 dels et for holdundervisning fra 1-9 år og delse insrtrumentalundervisning.

  UMV hold 1-9 år

 UMV instrumentalundervisning

26/06/2017