Afbud og aflysning af undervisning

Elevafbud:

Ved fravær skal du give besked direkte til læreren (evt. Musikskolens kontor). Elever har intet krav på erstatningslektion eller reduktion i elevbetalingen. Dette gælder også, hvis fravær skyldes lejrskole, skoleudflugt, temauger eller lignende.

Lærersygdom eller lignende:

Er læreren syg eller fraværende giver Musikskolen eleven og forældrene besked via SMS.
Ved holdundervisning for Bh. kl., 1. kl., og 2. kl. giver Musikskolen også besked til skolens SFO.
Ved længere varende sygdom skaffer Musikskolen så vidt muligt en vikar.
Aflyste timer refunderes hvis beløbet overstiger 125,- kr.

Ændringer i undervisningen

Musikskolen forbeholder sig ret til at ændre elevens skema i løbet af sæsonen
Eventuelle ændringer i det aktuelle skema kan ses ved at logge ind via Musikskolens hjemmeside.

Husk: Der er mødepligt til undervisningen i Brøndby Musikskole.