Brugerrådet

Som led i den organisationsændring, Musikskolen var del af i 19/20, så ligger bestyrelsesansvaret nu i Ungdoms- og Musikskolebestyrelsen https://www.brondby.dk/Service/Nyheder/2020/02/Nye-ansigter-i-Ungdoms--og-musikskolebestyrelsen.aspx

Den løbende sparring om drift og udvikling til musikskolelederen vil fremover varetages af Musikskolens Brugerråd, der er under fastsættelse