Bestyrelsen

Musikskolens bestyrelse afholder 4 ordinære møder pr. sæson.

Nuværende bestyrelse siden 1. januar 2016

Formand: Steen Andersen - Kommunalbestyrelsen
Næstformand: Frederikke Bjernberg Buch - elev repræsentanter
Mahmut Erdem - Kommunalbestyrelsen
Mia Bargholz Jørgensen - forældre repræsentant
Sisse Filskov - forældre repræsentant
William Ammentorp - elev repræsentanter
Hanne Lyders Hansen - lærer repræsentant
Lilian Holgersen - støtteforeningen BMV

Se vedtægter for regler om valg mm.