Institutions rytmik

Musikskolen tilbyder undervisnings forløb i kommunens egne institutioner. Det er holdundervisning 45 minutter for ca. 12 børn, 1 gang ugentligt i 16 eller 32 uger.

Institutionsrytmikken kræver normalt et lokale med min. 25 m2 fri gulvplads, helst adskilt fra andre rum, så undervisningen ikke forstyrrer, eller andre distraherer de deltagende børn. Hvis I ikke har plads hos jer, kan vi flytte undervisningen til Musikskolen eller til et af kulturhusene i kommunen. Kravene til rummet er sat ud fra en hold størrelse på 12 børn. Grundet corona-pandemien er det i disse tider hensynet til både Musikskolens og daginstitutionsområdets retninglinjer, der gælder i forhold til den praktiske afvikling. Ring for en snak om, hvordan vi gør det.

Formålet med undervisningen er:
· at udvikle og stimulere barnets glæde ved musik
· at udvikle barnets skabende evne
· at bidrage til at udvikle barnet emotionelt, motorisk, socialt og intellektuelt
· at grundlægge musikalske færdigheder, som forberedelse til den fortsatte musikundervisning i folkeskole og musikskole

Antal undervisningsuger og starttid:
32 uger (hel sæson) første gang uge 35
16 uger (halv sæson) første gang uge 35 eller uge 2 i 2021.
8 uger   (kun efter aftale med Musikskolen)

Ferier og fridage følger Musikskolens ferieplan, med mindre andet aftales.

Læs mere her   eller kontakt Musikskolens kontor