Ferieplan

Ferieplan frem til sommerferien 2019

Lørdag den 13. april - mandag 22. april påskeferie.
Tirsdag den 23. april - skemafri
onsdag den 1. maj.
fredag den 17. maj store bededag.
torsdag den 30. - fredag den31. maj Kr. Himmelfartsferie.
onsdag den 5. juni grundlovsdag.
mandag den 10. juni 2. pinsedag
Sidste undervisningsdag i sæson 2018/19 er mandag d. 17. juni 2019

Ferieplan sæson 2019/20.
Musikskolens undervisning følger stort set skolernes kalender.

Første undervisningsdag fredag den 23. august.

uge 42, efterårsferie.
lørdag den 21. december - torsdag 2. januar Juleferie. (begge dage inklusive.)
uge 8, vinterferie.
Lørdag den 4. april - mandag 13. april påskeferie.
Tirsdag den 14. april - skemafri
fredag den 1. maj.
fredag den 8. maj store bededag.
onsdag den 20. maj skemafri
torsdag den 21. - fredag den 22. maj Kr. Himmelfartsferie.
mandag den 1. juni 2. pinsedag
fredag den 5. juni grundlovsdag

Sidste undervisningsdag i sæson 2019/20 er mandag d. 22. juni 2020.

Skemafri dage/undervisningsfri dage
Musikskolen har nogle undervisningsfri dage i løbet af en sæson. De er indført for at elever der undervises eksempelvis om onsdagen har ligeså mange undervisningsdage som de elever der undervises om mandagen eller fredagen, som oftest er aflyst i forbindelse med helligdage. Det er dage som nogle af vores lærere bruger til at efterlæse aflyste timer på, så du kan godt skulle til Musik selv om det er en skemafri dag. Det giver din lærer dig besked om.