Forældre- barn rytmik

Fælles sangskat

Forældre barn rytmik

Her har I mulighed for sammen at grundlægge jeres fælles sangskat og lære forskellige drama -rytmik og sanglege som i kan bygge videre på derhjemme.

Hvorfor skal der voksne med?

Den voksne er et vigtigt redskab for barnet, dels som hjælp til at udføre de beskeder der bliver givet, men også som partner i mange af aktiviteterne. Derfor er undervisningen tilrettelagt udfra at alle børn har en aktivt medvirkende voksen til hjælp og støtte.

Vi spiller også på instrumenter

Vi lægger ud med de grovmotoriske instrumenter: tromme og marimba, samt små rasleinstrumenter.
Når børnene kan håndtere de mindre rytmeinstrumenter komer de også med i undervisningen.
Vi bruger også forskellige remedier til sange, lege og danse.

Alder ved sæsonstart

Sæsonens undervisning er tilrettelagt til de forskellige aldersgrupper og det forventede udviklingstrin. Kravene til børnene stiger gradvist, dels i løbet af sæsonen men også fra hold til hold.
Det er vigtigt for det samlede undervisningsforløb at børnene er på nogenlunde samme udviklingsstadie.
Ved tilmelding tilmeldes enten Musikskolen eller Brønden, Musikskolen fordeler derefter i samarbejde med Underviser Hanne Lyders børnene på holdene efter alder. Barnet skal være 1½, 3 el. 4 år ved sæson start.

Undervisningssteder og tider

Undervisningen foregår om tirsdagen på Musikskolen og om onsdagen i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand.
1-2 årige kl. 16.00
3 årige     kl. 16.45
4-5 årige kl. 17.30

 

Category: