Instrumentklasse

BlæserklasseInstrumentklasser er længerevarende forløb der strækker sig over 1 – 2 skoleår.
Der er 2 muligheder for instrumentklasser:
• blæserklasser med tværfløjte, klarinet, trompet og basun
• folkemusikklasse med violin, harmonika og et melodiinstrument f.eks tværfløjte

Musikskolen stiller alle relevante instrumenter til rådighed for klassen.
Klassens musiklærer indgår i et team med 3-4 lærere fra Musikskolen. Klassens musiklærer er orkesterleder og musikskolens lærer underviser eleverne så de kan spille på det valgte instrument.

Instrumentklassen har typisk 2 lektioner ugentligt der er samlet sidst på dagen. I den første lektion er klasse delt op i 3-4 grupper hvor musikskolelærerne underviser. I den anden lektion samles klassen som et orkester med musiklærer fra egen folkeskole.
Derudover tilstræbes det at lavet et antal koncerter for skole og forældre. Instrumentklassen kan også indgå som indslag i skolearrangementer.
2. år af projektet bliver instrumentklassen tilbudt at spille til en af musikskolens koncerter sammen med et orkester fra Musikskolen.

Målgruppe: 2. - 4. klasse

Lærings- og dannelses mål: Eleven lærer at beherskelse sit instrument, nodelærer forståelse for dynamik. Eleven får forståelse for eget instruments del af et samlet orkester.  Vi arbejder med disciplin, selvkontrol, tålmodighed, lytten, rytmer mm.  Vi arbejder også arbejde med musikalske grundbegreber i praksis.

Varighed: ugentlig undervisning 2-3 timer pr. uge over hele skoleåret.

Lærere fra Musikskolen: 3 - 4 musikskolelærere

Pris: 34.000,- kr. pr. skoleår for 4 lærere; 26.000 kr. pr. skoleår for 3 musikskolelærere.
Prisen indeholde: løbende teammøder mellem musikskolelærer og folkeskolelærer hver 4 uge. Koncerter på skole mm.  Finansiering af instrumentklasser aftales mellem skoleleder og Brøndby Musikskole.

Frist for tilmelding til skoleåret 2018/2019: fredag den 16. marts 2018

Kontakt Musikskolen for mere information