Klarinet sammenspil

Har du spille i mindst 3-4 år er Klarinetsammenspil en naturlig videreudvikling og et suplement til orkesterspillet. Du kommer til at spiller musik skrevet for klarinetkvartet og øver det kammermusikalske sammenspil, med fokus på dynamik, intonation og de fine nuancer i klarinettens klang.

Du kommer også til at få et godt kendskab til musikhistorien da du kommer til at spille et bredt repertoire bl.a. Bach og Mozart,svenske folkeviser,jazz og mere moderne komponister.