Klassens Orkester

Få klassen til at spille sammen som et orkester i løbet af 3 intense dage, alle kommer til at spille på et ”rigtigt” instrument.  Sammen med Brøndby Musikskoles lærere får eleverne en første indføring i at spille på et instrument. I løbet af de 3 dage lærer eleverne at spille høje/dybe toner – kraftige/svage – lange/korte, de vil også kunne spille en lille melodi.  Har klassen allerede lært noder vil dette kunne inddrages i forløbet, men det er ikke en forudsætning.

Musikskolen kommer med instrumenterne, til et forløb vil vi komme med 3-4 forskellige. Instrumenterne sammensætte blandt violin, harmonika, trompet, basun, tværfløjte eller klarinet.

Forløbet kan afsluttes med en koncert for klassens forældre.

Målgruppe: 2. - 4. klasse

Lærings- og dannelses mål: Vi arbejder med disciplin, selvkontrol, tålmodighed, lytten, forståelse for de præsenterede instrumenter, tonedannelse, rytmer mm. At arbejde også med musikalske grundbegreber i praksis.

Varighed: 3 dage med 2 lektioner pr. dag. Lektionerne placeres efter aftale.

Lærere fra Musikskolen: 2 - 4 musikskolelærere

Pris: 2.000,-  kr. pr. lærer
Prisen indeholde: 1 times forberedelse med folkeskolelærer og musikskolelærer 1-2 uger inden forløbet

Kontakt Musikskolen for mere information