Klassens sang

Sammen med klassens dansk eller engelsklærer vil musikskolelæreren hjælpe med at sætte musik til en tekst som eleverne skriver. Eleverne kan også være med til at lave melodien til deres egen tekst. Forløbet kan tage udgangspunkt i en tekst som eleverne skriver eller i en melodi som eleverne laver sammen med musikskolens lærer.

Klassens sang skal efterfølgende kunne bruges i klassen til forskellige arrangementer, hvor klassens egen musiklærer akkompagnerer.
Forløbet kan afsluttes med at klassen indspiller deres egen melodi/sang.

Målgruppe: 2.-6. klasse

Lærings- og dannelses mål: Forståelse for sammenhæng mellem tekst og melodi. hvordan kan en melodi understøtte en tekst og omvendt, Kendskab til musikalsk form.

Varighed: 3 dage med 2-3 lektioner pr. dag. Lektionerne placeres efter kl. 12.00

Pris: 2.000 kr.  til 2.900,- kr.
Prisen indeholde: 1 times forberedelse med folkeskolelærer - musikskolelærer 1-2 uger inden forløbet 

Kontakt Musikskolen for mere information