Undervisningssteder

Her kan du finde oplysninger om de forskellige steder Brøndby Musikskole har undervisning. Allerhelst arbejder vi på at skave et levende og inspirerende miljø på selve Musikskolen, men vi er selvfølgelig også til stede rundt omkring i Brøndby, så flest muligt kan have glæde af os - især med fokus på tilbud til de yngste elever.

Du kan også se en liste over de undervisningstilbud, der er det enkelte sted. Hvis du skal finde mere detaljerede oplysninger om de enkelte fag skal du kigge under det enkelte undervisningstilbud. Der tages forbehold for, at der efter endt skemalægning i august hvert år ikke længere  kan optages nye elever ude lokalt på skolerne, og man i stedet må sørge for transport til enten Musikskolen eller et af de lokalområder, hvor det ønsked tilbud findes.