Skip to main content

Indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen 'Brøndby Musikalske Venner'

Brøndby Musikalske Venner afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. november 2022 kl 19.00 på Musikskolen i Brøndby.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  1. Godkendelse af regnskab

  2. Indkomne forslag: skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før   generalforsamlingen dvs. torsdag d. 17. november 2022 

A:      Bestyrelsen foreslår at opløse foreningen, og at aktiverne overføres til Brøndby Musikskole i henhold til § 11 i vedtægterne for Brøndby Musikalske Venner

B:       Andre Indkomne forslag

  1. Eventuelt

Ved afstemning kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Brøndby Musikalske Venner            

 

 

Forfatter

Brøndby Musikskole