Skip to main content

Musikskolen får stort beløb til afprøvning af alternative undervisningsformer

Musikalske oplevelser skal være for alle. Så nu vil Brøndby-, Glostrup-  og Ishøj Musikskoler ud til de målgrupper, man ikke ser til hverdag. Det kommer vi takket være en stor portion penge, nærmere bestemt 1,13 mio. fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det er puljen ’Grib Engagementet’, som vi i fællesskab har søgt og fået midler fra.

Pengene skal bruges på at afprøve alternative undervisningsformer ud fra idéen om, at alle børn forudsætningsfrit kan skabe musik. Her er ingen tilmelding, kontingent, indkøb af instrument eller at huske på at øve sig – til gengæld rykker musikskolelærere ud i skoletiden, i eftermiddagstimerne på klubben og i lokale kulturhuse mm. og giver børnene mulighed for at eksperimentere med musik i rammer, de kender, og som kan blive til nye musikmiljøer efter projektet.

Konkret søsætter vi i løbet af 2022 tre parallelle forløb for 4.-7. klasses børn på udvalgte skoler i hver kommune. Det betyder bl.a., at nogle skoleklasser laver ’den elektroniske skolekoncert’, hvor musikken skabes, og spilles live, på digitale devices. Der vil også blive rykket ud i fritidsklubben, hvor børnene under overskriften ’Lyden af Klubben’, kan lege med og indspille deres egen musik i fritiden.

Til sidst introducerer vi nye og helt åbne muligheder for, at børn kommer ind fra gaden og får smagsprøver på musikalske oplevelser og instrumenter i musikskolens eget miljø. Projektet bliver fulgt af Innovationshuset Fremtidsfabrik, der bl.a. interviewer de deltagende børn og deres familier. Hermed indsamles viden til brug for udviklingen af fremtidens musiktilbud tilpasset målgruppernes behov i Brøndby, Glostrup og Ishøj kommune.

Forfatter

Brøndby Musikskole