Skip to main content

Fritidspas

Brøndby Kommunes fritidspas giver mulighed for at endnu flere kan få adgang til de gode fritidstilbud - også Musikskolen
Børn op til 17 år, der ikke endnu er aktive i forenings- og fritidslivet kan få dækket op til 2000 kr. af det årlige musikskolekontingent. Fritidspasset giver endvidere mulighed for at få dækket udgiften til instrumentleje det første år. For at få fritidspas, skal der ansøges herom, og du kan altid kontakte Musikskolen for hjælp eller skrive til fritidspas@brondby.dk


Elever, der ikke kan komme i betragtning til fritidspasset, har mulighed for at søge Musikskolen direkte om 1/2 friplads. Her er det alene hjemmets indtægt, der ligger til grund for vurderingen, og denne skal kunne dokumenteres.